Please enable JS

Comitè Permanent

Què és?

Està format pel president i la presidenta de l’ACO, el consiliari/a general, el coordinador/a general, el responsable d'Iniciació, el responsable d'Economia i el responsable de Comunicació del Moviment. Es reuneix cada setmana i sempre que les necessitats ho requereixen.

Què fa?

Executa els acords del Comitè General, pren decisions davant situacions d’urgència, prepara l’ordre del dia i fa propostes per al Comitè General, i està representat a les reunions i jornades de consiliaris.