Please enable JS

Internacional

Història

Des dels seus inicis l’ACO ha tingut una vocació internacional. L’ACO va néixer apadrinada per l’ACO francesa i suïssa.

L’any 1956 l’ACO va estar present a les "Converses Internacionals d’Acció Catòlica en ambients obrers adults." L’any 1957 en Miquel Juncadella va entrar a formar part de la comissió permanent d’aquestes converses. El 1961, al Congrés de Roma, es va començar a donar passos per a la fundació de l’MMTC (Moviment Mundial de Treballadors Cristians); en Miquel Juncadella en va ser escollit membre promotor. La presència de l’ACO, però, va ser discontínua a causa de la crisi de l’Acció Catòlica espanyola i de la debilitat de l’ACO.

La fundació de l’MMTC va tenir lloc a Roma el 1966, però el reconeixement de l’ACO va trigar a fer-se per diversos factors, entre ells els descrits anteriorment. El seu ingrés també es va veure frenat perquè els estatuts de l’MMTC no contemplaven que en formessin part més d’una organització per Estat, i l’HOAC n’era membre fundador.

El 1987 l’ACO de Catalunya i Balears va ser acceptada com a membre de ple dret dins de l’MMTC.

Moviment Mundial de Treballadors Cristians

És un moviment educatiu, de formació i d’evangelització. L’MMTC fonamenta el seu compromís en la fe en Jesucrist, l’Evangeli i la doctrina social de l’Església. La pedagogia del Moviment es basa en la "revisió de vida".

L’MMTC és una organització estructurada internacionalment per afavorir els intercanvis i el coneixement de persones i situacions; estimular la solidaritat entre els moviments de treballadors; potenciar la difusió dels moviments obrers cristians en el món; desenvolupar l’apostolat en el món del treball i assegurar contactes amb les instàncies eclesials i civils de tot el món.

L’òrgan suprem de l’MMTC és l’assemblea general, que es reuneix cada quatre anys, amb la participació dels delegats dels moviments afiliats. A l’assemblea s’elabora les prioritats d’acció del Moviment i es tria les instàncies responsables: Consell Executiu, Buró, Secretariat general.

L’MMTC està present en quatre continents.

Accés al web de l'MMTC: https://mmtc-infor.com/es/

Moviment Europeu de Treballadors Cristians

L’MTCE és una xarxa d’organitzacions de treballadors cristians de quinze països europeus, que defensen la creació d’una Europa social i justa. En aquest sentit l’MTCE treballa en la realització d’un model social europeu. La dignitat, la solidaritat i la justícia en són els objectius centrals. La base per treballar aquest model social és l’orientació que ens dóna l’Evangeli, que situa l’ésser humà al centre de tota acció.

A l’MTCE es treballa per incorporar moviments obrers en desenvolupament, sobretot de l’Europa oriental.

El Moviment de Treballadors Cristians Europeu és la coordinació europea del MMTC.

En la coordinació de l’MTCE hi participa un membre de la comissió internacional de l’ACO.

Accés al web de l'MTCE: http://mtceurope.org/es/

A continuació es relacionen diferents manifestos d'aquests moviments internacionals als quals l'ACO està adherida.