Please enable JS

Transparència

El Moviment Acció Catòlica Obrera (ACO) és una Associació Pública, amb personalitat jurídica pública, constituïda en les diòcesis de Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu, Terrassa i Vic, a l’empara del Codi de Dret Canònic. Podeu consultar els estatuts a l’enllaç.

L’ACO està inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el n. 016366. El CIF de l’entitat és R5800644F, el domicili social és al C/ Tapioles 10, 2n 08004 Barcelona.

A l’ACO intentem que la gestió econòmica del moviment tingui la importància que es mereix, ja que en depèn poder dur a terme els objectius que cada any ens plantegem com a moviment. Tota entitat col·lectiva necessita uns recursos econòmics mínims; aquests recursos a l’ACO provenen principalment de les cotitzacions dels militants.

La Comissió d’Economia i especialment el seu responsable tenen la funció de vetllar per la bona gestió de l’economia i elaborar propostes encaminades a la millora de l’autofinançament i a l’obtenció de recursos, revisar els llibres de comptabilitat, etc., i també vetllar pels objectius econòmics de l’ACO que són:

  • Autofinançament
  • Solidaritat
  • Transparència i coresponsabilitat

Cada any la Comissió d’Economia elabora un pressupost que s’intenta adequar al compliment dels objectius marcats a l’últim Consell. Aquest pressupost i l’aprovació dels comptes de l’any anterior han de ser ratificats pel Comitè General.

Les cotitzacions dels militants són individuals perquè puguin sentir el moviment com a cosa pròpia i, com hem dit anteriorment, són la font fonamental dels nostres recursos. S’intenta que les cotitzacions siguin solidàries, és a dir, que les aportacions es facin segons el volum d’ingressos dels militants, recomanant que la cotització al moviment sigui el fruit d’una revisió de vida sobre la seva economia que tingui en compte els criteris de cotització del punt número 5 de la Carta Econòmica.

Al llarg de la història de l’ACO, s’ha fet servir el criteri que té el seu valor per a totes aquelles persones que disposen d’un lloc de treball. El total de la seva cotització anual equival a una hora de treball multiplicada per catorze.

Un altre criteri és la quota orientativa que es treu de dividir el pressupost anual pel nombre de militants que cotitzen.

En aquest enllaç pots trobar una reflexió que es va fer el febrer del 2019 respecte el sentit de cadascuna de les despeses i informació addicional sobre la normativa fiscal favorable de les donacions a entitats sense ànim de lucre com l'ACO.

Aquí s'enllaça la comunicació anual a la militància amb la rendició de comptes:

De la mateixa manera que les primeres comunitats posaven els seus béns al servei dels altres, a l’ACO volem que l’economia sigui vista així: Cap d’ells no considerava com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots (Ac 4, 32-35).

AdjuntMida
PDF icon estatuts_de_laco.pdf392.25 KB