Please enable JS

Acompanyar els militants més grans, els pares i mares joves i la formació, principals reptes dels consiliaris

Reunió de consiliaris a la Jornada General

novembre 08/Joan Andreu Parra/

L’acompanyament dels militants més grans amb dificultats per trobar-se als grups, els més joves en edat de criança i que els costa d’entrar en la dinàmica de moviment i l’acompanyament de la formació (en un curs que és la línia d’actuació), són els principals reptes que els consiliaris van consensuar en la reunió que van mantenir en la Jornada General el 12 d’octubre passat.

En aquesta trobada dels consiliaris de zona, de comissions i alguns de grups es va fer un repàs sobre la situació dels grups a les diferents zones i diòcesis. De fet, els consiliaris de grups es troben regularment a les zones i diòcesis bé de manera trimestral o mensual (al Vallès Oriental). Alguns van manifestar la preocupació que a les serves zones i diòcesis costa trobar relleu als i les militants que finalitzen la responsabilitat, fet que dificulta el normal funcionament d’aquella zona o diòcesi.

També es va decidir canviar el format de la Jornada de consiliaris i dedicar-hi un sol dia, el dissabte 22 de febrer del 2020, per tal de facilitar la participació. El tema serà «Com a consiliaris i consiliàries estem acompanyant els militants que facin la formació permanent a partir de Pla de Curs». En aquest sentit, els i les consiliàries van destacar que el mètode de Revisió de Vida és, en si mateix, una escola de formació i que, moltes vegades, no s’aprofita del tot.

Igualment, per tal d’abordar i acompanyar la Formació bíblico-teològica que preveu el Pla de formació de l’ACO, s’ha format un equip de treball constituït per Jordi Espí, Joan Ramon Marín i el consiliari general, Pepe Baena. Els tres consiliaris analitzaran quins materials hi ha elaborats per l’ACO en aquest apartat i proposaran nous continguts a partir de les mancances que es detectin (sagraments...).Altres articles