Please enable JS

El Comitè Català perfila l’economia del 2020 i consolida l’aposta per la formació

Darrera trobada de l’any el 14 de desembre passat

desembre 16/Joan Andreu Parra/

Una millor connexió amb els altres moviments de Pastoral Obrera, la preocupació pel medi ambient (reflectida en tres Castanyades) i una voluntat per aprofundir en la línia de curs sobre la formació. Aquestes van ser algunes de les impressions que les zones i diòcesis presents van fer a la darrera trobada del Comitè Català de l’any que es va fer el dissabte 14 de desembre. A la trobada també es va valorar la darrera Jornada General i es va acordar la conveniència de repassar o consultar el guió i el vídeo de la xerrada al voltant de la línia d’actuació d’aquest curs, la formació, i que va fer Xavi Casanovas, director de Cristianisme i Justícia.

La primera Jornada de formació bàsica del militant va ser molt ben valorada i la responsable de la Comissió de formació, Helena Antó, va explicar que ja estan treballant amb la Comissió d’iniciació sobre la 2a Jornada de formació bàsica que es farà el 21 de març proper. Igualment, es va anunciar que al Comitè General del 25 de gener, en què hi seran presents totes les zones i diòcesis, es comptarà amb la participació del bureau del Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC). S’està treballant per tal que a la tarda es pugui portar aquests companys a algun projecte on participin militants de l’ACO. En aquest mateix Comitè General, es decidirà l’aportació solidària de l’ACO.

Pel que fa als comptes de l’any 2019, el responsable de la Comissió d’Economia, Joan Comella va anticipar que probablement l’any serà equilibrat pel que fa al balanç d’ingressos i despeses, motivat per l’increment de cotitzacions (per sobre del pressupostat) i per la contenció de la despesa. Es va remarcar la necessitat que les trobades del moviment no resultin deficitàries i que es participi solidàriament en aquestes despeses (per exemple, a la Jornada General es va acordar que siguin tots els militants els que aportin i no només els que hi assisteixen).

Pel que fa al pressupost 2020, presenta un fort desequilibri ja que hi ha una sèrie de despeses noves (adaptació al reglament de Protecció de Dades, adaptació web a dispositius mòbils, adquisició d’equip de so i despeses per internacional i relacions externes) que es plantegen. De fet, per tal que aquest dèficit no sigui tan accentuat, es planteja aplicar un increment del 3% en les cotitzacions de la militància i els treballadors contractats han renunciat a l’increment que els podria correspondre per tal que el moviment iniciï una reflexió de fons davant els pressupostos amb dèficit recorrent. “No hem de caure en el parany de reduir despeses per equilibrar el pressupost si volem continuar fent el que estem fent, cal un esforç per incrementar les cotitzacions”, va defensar Joan Comella. Els números definitius es trametran amb antelació i es portaran a aprovació, si escau, al Comitè Català del 25 de gener proper.

Per últim, des del Comitè Permanent es va informar que tècnics de Torre Jussana estan acompanyant l’ACO, mitjançant un servei d’assessorament gratuït a entitats, en el procés de preparació del XII Consell per tal d’assegurar un bon diagnòstic de l’entitat (s’està fent un DAFO, document amb les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats) i la participació.

Us enllacem la pregària que es va llegir a l'inici de la reunió.Altres articles