Please enable JS
Documents fundacionals del moviment que s'han renovat i que els grups de Revisió de Vida estan discutint.

En marxa cap al XII Consell d'ACO

El Comitè General celebrat l'11 de desembre aprova el pressupost 2022

desembre 13/Joan Andreu Parra/

La preparació de les trobades d'Advent i Nadal i el treball dels documents proposats per al Consell capitalitzen els esforços dels grups d'ACO de les diferents zones i diòcesis. Així es va compartir al Comitè General que es va celebrar l'11 de desembre passat en format híbrid.

Alguns responsables de zona van mostrar la seva preocupació pel seguiment dels grups amb membres més grans, les dificultats per reunir-se i vincular-se al moviment. De fet, a la pregària d'inici que va preparar la diòcesi de Vic es van tenir presents i es va resar per ells. «Convé recordar que estem a l'ACO gràcies a ells», es va subratllar. També, des de la zona del Baix Llobregat, van revelar com la Castanyada que van realitzar sobre la salut mental els ha servit per adonar-se de la dimensió que tenen les cures a l'ACO i el que representen de terapèutic.

Des de les zones també han agraït les visites que s'estan fent als comitès de zona o als responsables de zona i consiliari per part del Comitè Permanent (presidència i coordinadora general) per conèixer com s'organitzen i quin moment estan vivint. Així mateix, es destaca que diverses trobades properes s'estan organitzant en xarxa amb altres moviments de Pastoral Obrera, d'Acció Catòlica o altres. I també es va compartir que en algunes zones s'està treballant el qüestionari sobre la sinodalitat preparatori del proper Sínode de Bisbes.

 

Passos cap al XII Consell, novembre 2022
Al Comitè General es va recordar que el 19 gener a les 19 h es tancarà la primera fase del treball en què els grups de Revisió de Vida han de presentar esmenes, si en tenen, a les propostes de nous documents d'ACO (Carta Econòmica, Document d'Identitat i Normes de Funcionament). Totes les esmenes recollides es transmetran als grups de treball que van redactar les propostes, que han de decidir si les incorporen o no al text. En aquest darrer cas, s'hauran de portar al Plenari del Consell.

Durant febrer-març s'iniciarà una segona fase de treball en què els grups de Revisió de Vida hauran de revisar i realitzar esmenes a les línies d'actuació que ara mateix s'estan treballant en tres grups de treball més (línies A, B i D) . Hi haurà temps fins abans de l'estiu. Igualment, les esmenes que es recullin es remetran als grups de treball que han redactat les propostes perquè decideixin si les incorporen o no.

Sense oblidar que els propers 22 i 23 de gener se celebrarà una trobada de responsables a Vic que servirà per definir i treballar més àmpliament la línia d'actuació D, que és la que va sortir de les respostes de la militància a les pistes del DAFO+E que es va lliurar al seu moment, abans de l'inici de la pandèmia.

 

Tancament comptable 2021 i pressupost 2022
Amb un 2021 que està previst tancar equilibrant ingressos i despeses, el responsable de la Comissió d'economia, Joan Comella (que al gener compleix el mandat), va entrar al detall de l'exercici informant que s'han mantingut les cotitzacions dels militants que es fan per aportació directa, però que, en canvi, les domiciliades (que en són la majoria) s'han reduït. També els comptes reflecteixen un increment de les subvencions (5.100€).

Amb vista a l'exercici 2022, es preveu que hi haurà menys militants cotitzant, per la part dels ingressos i, per la part de les sortides, un increment de les despeses de comunicacions i de personal (aquesta partida correspon al 75% del pressupost) per l'increment del cost de la vida. Així, doncs, s'ha aprovat un dèficit de 1.969,51 €, que no serà superior perquè s'aplicarà un 5% d'increment a les cotitzacions regulars. A més, des de la presidència del moviment se sol·licitarà una subvenció a la Conferència Episcopal Tarraconense per cobrir el dèficit addicional previst per al XII Consell (1.174 €).

La Comissió d'economia va explicar que un 80% de militants cotitzen i un 20% no ho fan per motius diferents i va recordar la conveniència de revisar la Carta Econòmica per poder assegurar la continuïtat del moviment. En aquest sentit, la presidenta Rocío Elvira va subratllar que «és molt important que prenguem consciència de què vol dir per a nosaltres el moviment. El 20% de persones que no cotitzen ens donarien un aire important que ho fessin, encara que fos amb un import simbòlic».

 

El treball de les comissions
Formació va valorar molt positivament la Jornada que es va fer el 13 de novembre passat.

Comunicació ha recordat que queden 7 zones per visitar per part de la comissió, a demanda d'aquestes. La propera revista Salillum va retardada i es preveu que es farà arribar als militants al gener. L'espai Llevat dins la pasta a Ràdio Estel es vol reivindicar i que es reconegui més com a propi de la Pastoral Obrera.

Iniciació està preparant la trobada d´iniciació del 13 de març a la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià i la seva responsable, Carme Ruiz, està coordinant el grup de treball del Consell de la línia D.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE