Please enable JS

Llibres d'Oriol Xirinachs, Jaume Fontbona i Fernando Rivas

Llibres d'Oriol Xirinachs, Jaume Fontbona i Fernando Rivas

juny 02/Joan Andreu Parra/

Tres consiliaris de l'ACO acaben de publicar llibres al Centre de Pastoral Litúrgica i a Ciutat Nova. Aquí us facilitem més informació:

  • Oriol Xirinachs, ¿Qui ets i on vas, ésser humà modern? Ell mateix ens dona les claus del llibre: «L’ésser humà és un projecte que està en constant recerca de creixement. Per aquest motiu l’ésser humà és un ésser que cerca i pregunta. Per això cada època té els seus objectius, valors, capacitats... i fa que la idea de la seva identitat sigui diversa. Avui, però, hi ha un cansament per preguntar-se davant l’Absolut (Fatiga del absoluto, X Zubiri). Malgrat això, l’ésser humà, pel sol fet de ser-ho, ja és una pregunta a la que respon, de fet, amb la seva manera concreta de viure i d’actuar. El sistema teològic-cultural que donava resposta a les preguntes que la persona es feia fins ara, ha caducat. Ara, si vol seguir tenint algun sentit per a l’èsser humà modern, ha de trobar respostes als trets que el defineixen i que cadascun d’ells és ja una pregunta. Aquests trets són els que he anat trobant i recollint en diversos escrits i treballs de sociòlegs i filòsofs, trets que s’anaven repetint i per tant són els que defineixen l’ésser humà modern. Faig una reflexió sobre cadascun d’ells i intento donar-hi una resposta evangèlica que estic convençut pot ajudar a humanitzar-lo. Hi ha també una edició en castellà.»
    L'Oriol Xirinachs (Barcelona, 1935) és capellà de la diòcesi de Barcelona i membre de l’Associació de Preveres del Pradó. Tot el seu ministeri com a capellà l’ha exercit en barris obrers i populars, alhora que ha estat membre actiu en organitzacions en el món de la marginació i en tasques de pastoral social.
  • Jaume Fontbona, La sinodalitat de l'Església. El treball teològic que ofereix el llibre pot ajudar tots els cristians que, havent ja treballat en la pastoral de l’Església, s’adonen que queda molta feina per fer. I també adonar-nos que treballar sinodalment, des la comunió i com a fruit seu, és imprescindible si volem fer una pastoral inscrita en la missió de l’Església de portar l’Evangeli a tots els pobles. El llibre vol ajudar a integrar allò que mai no havia d’haver estat separat: la pastoral i la teologia, la teoria i la pràctica. Aquest llibre és fruit de l’experiència sinodal de l’autor al si dels moviments d’Acció Catòlica, especialment al MIJAC de Catalunya i les Illes, a la JOC Nacional de Catalunya i les Illes i a l’ACO. 

    Jaume Fontbona i Missé (Arenys de Munt, 1958) és prevere de l’Església local de Barcelona, doctor en Teologia, professor ordinari de la Facultat de Teologia de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, vicari parroquial de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calvó de Barcelona.

  • Fernando Rivas, San Justino. Intelectual cristiano en Roma i San Ignacio de Antioquía. Obispo y mártir. Amb aquests dos volums s'inaugura la col·lecció Conèixer el segle II de l'Editorial Ciutat Nova, amb quatre autors (Ignasi, Justí, Ireneu i Climent) i quatre ciutats (Antioquia, Roma, Lió i Alexandria) que ens ajudaran a descobrir la realitat del cristianisme en un dels períodes més fascinants en la història de l'Església.
    Fernando Rivas Rebaque és professor d'Història Antiga de l'Església i Patrologia a la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia Comillas, autor de nombrosos llibres i consiliari de l'ACO a la diòcesi de Madrid.