Please enable JS

Elevada participació a l’enquesta de l’ACO

El Comitè General analitzarà els resultats el 21 i 22 de gener

gener 11/Joan Andreu Parra/

Un de cada dos militants de l’ACO ha dit la seva a l’enquesta que es va distribuir la passada Jornada General. Per ser més exactes, s’han rebut 428 enquestes contestades o el que és el mateix, el 52% de la militància. Aquesta participació en relació a altres processos similars fets a l’ACO (enquesta segon alliberat, sobre la responsabilitat, valoració de la revista Salillum...) és la més elevada que s’ha assolit fins al moment.

Des del Comitè Català i el Comitè Permanent s’ha valorat molt positivament aquesta participació i es considera que la informació que proporcionen els resultats de l’enquesta tenen una sustentació quantitativa suficient com per poder extraure’n conclusions per al conjunt del moviment. Així doncs, tal i com estava previst, els propers 21 i 22 de gener hi haurà un Comitè General Extraordinari on també participarà el Grup de treball del Consell per analitzar aquests resultats i traçar les línies de treball del proper Consell.

El perfil dels participants a l’enquesta ha estat el següent:

  • Sexe: 59% dones / 41% homes
  • Edats: 50% de 46 a 64 anys, 28% de 31 a 45 anys, 20% de 65 anys endavant. Es constata que a la gent gran li ha costat més participar
  • Situació laboral: 71% ocupat, 3% aturat, 25% pensionista
  • Activitat a l’ACO: 92% militants, 8% consiliaris laics o preveres
  • Temps militant: 41% militants >20 anys, 28% militants 11-20 anys, 23% militants 3-10 anys, 7% militants <3 anys
  • Com s’està al grup: 45% està amb la parella, 30% està sol, 23% parella no pertany a l’ACO, 3% en grups diferents

Podeu consultar els resultats agregats de l’enquesta als enllaços següents:

- respostes qüestionari català

- respostes qüestionari castellà

 Altres articles