Please enable JS

Comunicat POC amb motiu de les acampades del 15-M

maig 31/ACO/

Els qui formem la Pastoral Obrera de Catalunya (Moviments, Delegacions i Collectius) ens alegrem de la sotragada a la consciència que significa el moviment del 15-M i les
acampades.
Ja era hora que hi hagués una reacció clara i massiva a la degradació de les condicions laborals i socials, i un "diguem no" a la perpetuació d'un sistema econòmic, social i polític
que no respon a les veritables i urgents necessitats de la majoria dels ciutadans, que es van empobrint i arraconant en el procés social.

 Altres articles