Please enable JS

Actualitat

El manifest de la 40a jornada general...

Manifest 2013

Jornada General 2013

octubre 09/ACO/

El manifest de la 40a jornada general de l’ACO del 12 d’octubre de 1993 deia entre altres coses:
Reunits en la 40a Jornada General de l’ACO, militants i amics de pobles i ciutats de Catalunya i les Illes, constatem que durant aquest any han augmentat sensiblement els treballadors en atur i la situació precària de molts, per manca de subsidi, o subsidi reduït. Que el 95% dels contractes de treball han estat temporals i que actualment més del 40% de treballadors contractats estan en aquesta situació.

Avui 60a Jornada General de l’ACO del 12 d’octubre de 2013 podem fer les mateixes constatacions i encara més greus. ¿En quin nivell estan els drets dels treballadors establerts alguns en la Constitució de l’any 1978 com a drets fonamentals i la resta establerts en l’Estatut dels Treballadors?Altres articles