Please enable JS

Nota del Col·lectiu de Capellans Obrers dels Països Catalans

novembre 08/ACO/

El Col·lectiu de Capellans obrers dels Països Catalans, que viu els sofriments diaris de les persones que estan patint més fortament les conseqüències de la crisi, reunits a La Selva del Camp en la seva 34ª trobada anual, vol expressar la seva protesta més ferma davant la progressiva destrucció dels drets socials i laborals, concretada en retallades de les prestacions, per exemple: el Programa de la Renda Mìnima (PIRMI) i les retallades en ajuts als menjadors escolars.

 

 Altres articles