Please enable JS
Documents lliurats a la #JGACO2021

El treball preparatori del XII Consell

Els documents s’han distribuït a la #JGACO2021 i també estan a la Mediateca

octubre 15/Joan Andreu Parra/

Els documents fonamentals de l’ACO es sotmeten a revisió per part dels grups del moviment de tal manera que puguin ser actualitzats, modificats i aprovats en el XII Consell que se celebrarà del 18-20 novembre del 2022. Així, doncs, en la Jornada General s’han distribuït en paper (i també estan accessibles a la Mediateca del web) tres documents que han enllestit dos grups de treball:

  • El Document d’identitat. Hi ha canvis qualitatius respecte a l’actual document vigent perquè s’ha partit molt de la nova realitat a l’ACO. El grup de treball (format per Josep Anton Belchi-diòcesi de Lleida; Xavier Such-zona Barcelona Nord; Eva M. Gómez-zona Besòs; Silvia Fuentes-diòcesi de Madrid; Mariví López-zona Nou Barris; Fabio Almeida- diòcesi de Còrdova; Maria Martínez-zona Baix Llobregat; Pepe Baena-consiliari general) ha mirat de fonamentar la proposta en els documents eclesials (POTE, Concili Vaticà II, les quatre notes de l’acció catòlica...). S’ha ampliat l’aspecte d’evangelització en el món del treball. S’enriqueix i concreta més la missió de l’ACO. Es convida les persones a compartir la nostra experiència, la presència de Jesucrist en el món obrer. S’inclou el sentit comunitari de la fe, perquè els militants han de ser acompanyats en el seu procés personal. No només tenim el mètode de la Revisió de Vida: el moviment té una espiritualitat militant. Disponible a: https://acocat.org/sites/default/files/identitat_aco_cat_web.pdf
  • Les Normes de funcionament. En la proposta que ha elaborat el mateix grup de treball que ha fet el Document d’identitat, s’inclou definicions com què és ser militant. S’ha tret l’àmbit de la federació, que resta obsolet, i s’ha anat a l’àmbit general. Altres novetats són que s’han ampliat les comissions de treball i s’ha explicat millor el paper que té cadascuna; les comissions d’Iniciació i Formació s’han de coordinar per acompanyar i formar nous militants; l’elecció de la presidència s’ha ampliat, així com la formació de consiliaris; s’han de treballar els Consells abans de les votacions; es parla de consiliaris i consiliàries, també s’obre la porta a una consiliària general. Disponible a: https://acocat.org/sites/default/files/normes_funcionament_aco_cat_web.pdf
  • La Carta econòmica. La Comissió per a la Revisió de la carta Econòmica (formada per Montserrat Sidera, Toni Fernández, Josep Anton Cordero i Joan Comella) entén que no hi ha punts conflictius perquè no s’ha canviat l’essència de la Carta Econòmica vigent. La forma de càlcul del criteri de cotització es manté, però hi ha un canvi substancial en treure el pressupost dividit pel nombre militants que cotitzen. S’aporta una mirada diferent, en el sentit que es veu com el moviment dona sentit a la nostra vida. Disponible a: https://acocat.org/sites/default/files/carta_economica.pdf

L’objectiu és revisar aquests tres documents durant el primer trimestre del curs i que els grups puguin fer les seves aportacions fins al 19 de gener proper. Aquestes modificacions s’hauran d’enviar a través de uns formularis (que informarem properament) i es redirigiran als dos grups de treball que han elaborat la proposta.

En paral·lel, s’han constituït tres grups de treball addicionals (un per cada línia de treball del Consell: A) Participació i sentiment de pertinença, B) Espiritualitat: relació amb Jesús; realitat de consiliaris i D) Acció i compromís militant, vetllant per la Iniciació- extensió) que presentaran una proposta de reptes concrets als grups per a cada àmbit. En la Jornada de responsables (22 i 23 de gener) s’acabarà de donar forma a tot això.

Com a complement, també disposem del Pla de curs, on podem trobar el Calendari de curs, la ponència ampliada de Quim Cervera i alguns annexos que ens poden ser útils per al treball de curs. Disponible a: https://acocat.org/sites/default/files/pla_de_curs_2021_cat_0.pdf

A l'enllaç teniu la presentació que va fer servir Quim Cervera: https://www.slideshare.net/acocat/sembrem-grans-de-mostassa-avui-ponencia-quim-cervera

A banda, la Comissió de formació també ha lliurat l’Anem a fons n. 29 obra de Daniel Jover i que porta per títol: Elogi de la gratitud. Una aposta per l’esperança. Disponible a: https://acocat.org/sites/default/files/documents_aco_-_anem_a_fons2021_cat_web.pdfAltres articles