Please enable JS

Una trobada important, un primer pas

novembre 11/Maria Martínez/

La Confèrencia Episcopal Tarraconense va convocar la Pastoral Obrera el passat 25 d’octubre a una reunió en el Seminari Conciliar de Barcelona després d’un any  de haver-la sol·licitat per presentar-nos.

Vam acordar fer una reunió a la seu de la Pastoral Obrera el dia anterior per preparar-la, assistint el Pepe Baena, director del secretariat interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya, el Pepe Rodado, delegat de la Pastoral Obrera de Barcelona, l’Èrika Fabregat, secretària de la Pastoral Obrera, l’Aida Valle alliberada de la JOC, la Susanna Ortega de la GOAC, el Jesús Jiménez i jo de l’ACO.

Ens preguntàvem en la preparació quina informació tenen els bisbes de la Pastoral Obrera i dels Moviments i si aquesta trobada era la continuació d’altres que ja s’havien fet. Vam creure oportú estructurar la presentació amb el contingut següent:  

  • Fer la presentació i el treball de la Pastoral Obrera i dels Moviments.   
  • Valorar i agrair la nota que van fer per la Jornada del Treball Decent.
  • Recordar i entregar a cada bisbe el document “La Pastoral Obrera de toda la Iglesia” signat el 1994 però molt actual. 
  • Expressar la necessitat de col·laborar tots plegats perquè partint de la nostra vivència i experiència en el món del treball els ajuda a conèixer i entendre millor la realitat en que ens trobem. Que la nostra opció cristiana ens ajuda a estar presents, perquè creiem en la dignitat que tota persona té per ser fills i filles de Déu. Que volem seguir sent denúncia de les situacions que es pateixen i a quines crides estem compromesos com a  Església de Jesucrist. 

Ens vam trobar mitja hora abans i ens va acompanyar  en la espera el Jaume Fontbona que ens anava dient el nom i la diòcesi de cada bisbe que encara estaven reunits. Va ser útil perquè després ells no es van presentar. En aquesta espera el bisbe Sebastià Taltavull va sortir a saludar.

Vam fer la presentació del nostre Moviment partint del “Document d’identitat de l’ACO”.

Valoro important la trobada, però com un primer pas. En 50 minuts era difícil, és a dir, impossible, fer la presentació dels Moviments i la Pastoral Obrera i poder-nos  preguntar, veure i compartir problemes, dificultats, inquietuds, propostes, reptes. Van intervenir amb reflexions o preguntes curtes molt pocs bisbes. 

Vam acabar puntualment a les dues i ens anàvem saludant ja molt ràpid i no a tots, perquè anaven a dinar. Joan-Enric Vives i Sebastià Taltavull ens van acompanyar a la sortida. 

Crec que hauríem de fer una trobada els que vam assistir per valorar la reunió i si ens marquem objectius de futur per continuar potenciant aquesta relació i coneixement.Altres articles


Som la Rocío Elvira, en Jordi Soriano (presidents), l'Àngela Rodríguez (coordinadora general) i en Pepe Rodado (consiliari general), les persones que formem el Comitè Permanent de l’ACO.

Periòdicament escriurem en aquest blog col·lectiu per explicar què fem i què pensem. 

Volem acostar-vos l’experiència d’estar al davant del moviment durant el temps que ens heu confiat. Us mostrarem la cuina i els fogons, allò que habitualment no es veu: la coresponsabilitat, la il·lusió, com ens amarem de tots vosaltres i també el cansament, la convivència amb altres responsabilitats i com recuperem forces. Tot plegat, us ho anirem explicant a cau d’orella.